Tuorankurun Ernesti - Siltamiehen Tahmatassu

2 hanar 4 tikar födda 1 feb 2016                


 HD A, ED 0

55 cm

Flertal CK på utställning

Jobbar med mycket skärpa och mod.

HD A, ED 0

52 cm

S. Jaktchampion, Älg

S. Jaktchampion, Vildsvin

S. Utställningschampion

Årets Storviltlaika 2014 och 2015