H A N A R

T I K A R

J SEV-15 NORDV-15 Parlour's Ovetjkin

 

SEJ()CH SEJ(VLÖ)CH SE UCH NORDJV-10 NORDV-10 SE V-11 Siltamiehen Tahmatassu

Parlours Cayenne

SEJV-19 SEV-19 Parlours Ruby Rose 

 

Övriga

Alana vom Brokeloher Moor

SE V-11 Siltamiehen Snoopy

SE VCH Lotus

Snötollarens Snusmumrik

 Parlour's Benelli

Snötollarens Snorkfröken